Now showing items 1-1 of 1

    • Estimation of high-resolution terrestrial evapotranspiration from Landsat data using a simple Taylor skill fusion method 

      Yunjun, Yao; Shunlin, Liang; Yuhu, Zhang; Jiquan, Chen; Xianglan, Li; Kun, Jia; Xiaotong, Zhang; Fisher, Joshua B.; Xuanyu, Wang; Lilin, Zhang; Jia, Xu; Changliang, Shao; Posse Beaulieu, Gabriela; Yingnian, Li; Magliulo, Vincenzo; Varlagin, Andrej; Moors, Eddy J.; Boike, Julia; Macfarlane, Craig; Kato, Tomomichi; Buchmann, Nina; Billesbach, D.P.; Beringer, Jason; Wolf, Sebastian; Papuga, Shirley A.; Wohlfahrt, Georg; Montagnani, Leonardo; Ardö, Jonas; Paul-Limoges, Eugénie; Emmel, Carmen; Hörtnagl, Lukas; Sachs, Torsten; Gruening, Carsten; Gioli, Beniamino; López-Ballesteros, Ana; Steinbrecher, Rainer; Gielen, Bert (2017-10)
      Estimation of high-resolution terrestrial evapotranspiration (ET) from Landsat data is important in many climatic, hydrologic, and agricultural applications, as it can help bridging the gap between existing coarse-resolution ...